Staff Calendar

Staff Events Calendar

Green Campus Flag Raising & Celebration
Wednesday, 10:00 AM to 11:00 AM Apr 17th 2019


Flag Raising > 17/04/2019 < Crochadh an Bhrait

The University is delighted to announce that NUI Galway has been awarded the prestigious Green Campus Flag by An Taisce and the International Foundation of Environmental Education.

Celebrating our achievement

You are invited to attend the official flag raising, which will take place at 10am on Wednesday 17th April 2019 outside the Quadrangle. Afterwards, you are invited to join us in the Aula Maxima lower for some refreshments, where you can find out more about the many sustainability initiatives that have led to us receiving this award. 

More about the Green Flag

The Green Flag Award recognises the work undertaken across the campus to promote sustainability in each of five themes, including energy, waste, water, travel and biodiversity. NUI Galway was required to demonstrate significant achievements in each of these themes, which were reviewed by an assessment panel. Last month, five judges spent the day visiting campus to see first-hand the progress we have made. They were very impressed with the operation of the Green Campus Programme at NUI Galway and the commitment of the whole University to sustainability.  

Team effort

This award is of huge significance to the University as it recognises the engagement by staff and students and the vast effort and hard work that is ongoing in the thematic areas. Each theme poses its own unique challenges but is essential to ensuring that our campus achieves environmental, social and economic sustainability, which will benefit us now and into the future.


Tá an-áthas ar an Ollscoil a fhógairt gur bhronn an Taisce agus an Fhondúireacht Idirnáisiúnta don Oideachas Comhshaoil Gradam na gCampas Glas ar OÉ Gaillimh.

Ceiliúradh ar an éacht

Tugtar cuireadh duit freastal ar ócáid ag a gcrochfar an brat go hoifigiúil, ag 10am Dé Céadaoin, an 17 Aibreán 2019 san Aula Maxima Íochtarach, an Chearnóg.  Cuirfear sólaistí ar fáil agus is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi na tionscnaimh inbhuanaitheachta ar fad ba chúis leis an ngradam seo. 

Tuilleadh eolais faoin mBrat Glas 

Tugann Gradam an Bhrait Ghlais aitheantas don obair a rinneadh ar fud an champais chun inbhuanaitheacht a chur chun cinn i ngach ceann de chúig théama, lena n-áirítear fuinneamh, dramhaíl, uisce, taisteal agus bithéagsúlacht. Bhí ar OÉ Gaillimh éachtaí suntasacha a léiriú i ngach ceann de na téamaí seo, a ndearna painéal measúnaithe athbhreithniú orthu. An mhí seo caite, chaith cúigear moltóirí an lá ar cuairt ar an gcampas chun an dul chun cinn atá déanta againn a fheiceáil. Bhí siad an-tógtha le feidhmiú Chlár an Champais Ghlais in OÉ Gaillimh agus le tiomantas na hOllscoile ar fad maidir le hinbhuanaitheacht agus an Straitéis Inbhuanaitheachta. 

Comhiarracht

Tá an gradam seo thar a bheith tábhachtach don Ollscoil toisc go n-aithníonn sé rannpháirtíocht na foirne agus na mac léinn agus an iarracht mhór agus an obair chrua atá ar siúl sna réimsí téamacha. Tá dúshláin ar leith ag baint le gach téama ach tá sé riachtanach chun a chinntiú go mbainfidh ár gcampas inbhuanaitheacht chomhshaoil, shóisialta agus eacnamaíoch amach, rud a rachaidh chun tairbhe dúinn anois agus amach anseo.
Name Staff
Category Environment
Location The Quadrangle
Location Type On Campus
Attachment
Posted from

Link
https://dialann.nuigalway.ie/staff/index.php?eventDetailsID=MzU4NQ==&calendarSource=

Calendar iCal